Estate Magazine Augusti 2015

I detta nummer av SFK Estate Magazine:

Klottersanering  – Vad kostar det och vem bär ansvaret för att få bort klottret?

Störningsjouren i Göteborg har ett unikt proaktivt arbetssätt!

Säkra lekparker är fastighetsägarens ansvar!

Om ekologisk dagvattenhantering.