Ekar trapphuset trist och öde? Trots att trappor och hissar används varje dag av boende är trapphuset en yta som ofta glöms bort, men här finns det stor potential att skapa ett utrymme som folk blir glada över att använda.

Ett bra trapphus behöver vara smart utformat och uppfylla vardagens praktiska krav. Samtidigt kan fastighetsägare väcka det – traditionellt sett – trista utrymmet till liv med hjälp av härliga väggmålningar, vacker konst och genomtänkt arkitektur. På den praktiska fronten måste trappor och hissar anpassas för människor i olika åldrar och med olika behov.

Viktiga funktioner för de boende
Att regelbundet se över fastighetens hiss minskar dramatiskt återkommande reparationskostnader och ökar tillgängligheten, vilket gör detta till både en trygghetsfråga och en ekonomisk fråga. En ny hiss drar mindre energi, behöver inget maskinrum och kan höja värdet på fastigheten samt bidra till en trevligare boendemiljö.

Malin Brant-Lundin arbetar på hissföretaget Kone och enligt henne är det viktigaste i ett välfungerande trapphus att tillfredsställa olika behov för de boende respektive fastighetsägaren.

– Att ha ett välfungerande trapphus med hiss ger inte bara önskvärd komfort för exempelvis barnfamiljer, utan är också helt nödvändigt för personer med nedsatt rörelseförmåga och äldre som gärna vill bo kvar hemma i stället för att flytta till äldreboende, säger Malin.

Just hiss är något som påverkar också fastighetens värde och attraktivitet.

– Hissen är ofta det första boende, hyresgäster eller kunder ser när de går in i en byggnad. Att mötas av en hiss med snygg design kan höja hela det sammantagna intrycket av fastigheten samt ge besökarna ett
viktigt bra första intryck.

Moderna hissar ger flera fördelar
Med en modern hiss kan energianvändningen reduceras, och till skillnad mot många äldre hissar stannar de moderna precist vid varje våningsplan utan att en nivåskillnad uppstår vilket motverkar risken att snubbla. Återkommande reparationskostnader som kan uppstå med en gammal hiss minskar också drastiskt enligt Malin Brant-Lundin.

– En ny hiss behöver inget maskinrum till skillnad från de äldre hissarna, vilket gör att den nu kan gå hela vägen upp till vinden eller ner i källaren. Detta både frigör yta där fler utrymmen kan utnyttjas samt förbättrar tillgängligheten i fastigheten. Flera bostadsrättsföreningar i storstäderna har finansierat sitt hissbyte genom försäljning av vindsyta, säger Malin och fortsätter:

– En annan stor fördel med att byta ut din gamla hiss är att hisskorgens storlek kan öka med upp till 50 procent. Om din nuvarande hiss kan transportera fyra personer, kan en ny alltså klara upp till sex personer. Detta sammantaget gör att en ny modern hiss påverkar lägenheternas attraktivitet och kan höja värdet på hela fastigheten.

Rätt hiss förstärker husets uttryck
Hissen ses ofta som en förlängning av fastighetens entré och påverkar exempelvis det viktiga första intrycket som lägenhetsspekulanter får. Därför kan det vara smart att välja en hiss med en design som passar huset. Det kan förhöja hela intrycket av fastigheten och få människor att känna sig välkomna.

– Det finns stora möjligheter att hitta en ny hiss som matchar den äldre fastighetens design och gör att trapphuset kan behålla sin ursprungliga charm, säger Malin.

Många vet inte att det faktiskt går att installera en hiss i det allra flesta trapphus där det i dag saknas hiss och utrymmet kan tyckas vara begränsat.

– Det behövs bara ett trapphus på totalt 2,4 gånger 2,4 meter för att rymma både en hiss med 0,8 meters korgbredd, hisschakt och trappa. Det finns i dag hisslösningar med självbärande schakt som gör att den kan installeras utan större förändringar av byggnaden och med trapphusets ursprungliga egenskaper bevarade, säger Malin Brant-Lundin.

Text: Wilda Nilsson