Fastighetsregister över ägare

Vi på Fastighetskalendern (SFK) har i över 160 år utvecklat ett register över kontaktpersoner och fastighetsdata som spänner över ägare, förvaltare, bostadsrättsföreningar och en rad andra intressenter i branschen.

Via registret publicerar vi varje år Stockholms Fastighetskalender, den ”Blå boken”.

Vi gör även årligen hundratals utskick via mail och post.

I registret finner du kvalificerade fastighetsdata, taxeringsvärden, kontaktuppgifter till ägare, förvaltare, beslutsfattare och nyckelpersoner. Fastighetsregistret uppdateras dagligen och är sammanställt så att det ska vara enkelt och tydligt för dig att beställa eller söka fram i vår onlinetjänst. Informationen används i många verksamheter,

Data hämtas från fastighetsägare, förvaltare, bostadsrättsföreningar, Lantmäteriet, Bolagsverket, samt en mängd andra aktörer på fastighetsmarknaden.

Vi har ett mycket nära och ömsesidigt samarbete med uppgiftslämnarna och vi gör även egna uppföljningar. Regelbundet kontaktar vi samtliga bolag och kontaktpersoner i vårt register.

Det som gör registret unikt jämfört med andra är våra kontaktuppgifter som vi samlar in manuellt.

Vi arbetar kontinuerligt med uppdatering och kvalitetssäkring och idag finns aktuella fastighetsfakta om samtliga 26 kommuner i exempelvis hela Stockholms län tillgänglig online.

Vill du veta mer? Fyll i formuläret nedan: