Uppdaterad fastighetsinformation online

Som återförsäljare av Lantmäteriets fastighetsinformation erbjuder vi uppdaterad information om fastigheter och dess ägare. Informationen kompletteras med uppgifter från Bolagsverket och manuell inhämtning från t.ex. ägarna och bolagens årsredovisningar.

Resultatet blir ett unikt fastighetsregister med uppdaterad kontaktinformation som på ett enkelt sätt kan användas för värdering och analys. Vår affärsidé är att köpa och samla in fastighetsrelaterad data från marknadens bästa informationsleverantörer. Vi gör sedan den datan tillgänglig i vår tjänst på ett snabbt och intuitivt sätt. I Fastighetskalendern Online kan du enkelt söka fram fastigheter utifrån adress, fastighetsbeteckning, fastighetstyp, byggår, antal lägenheter med mera. När du hittat fastigheten du letar efter får du, förutom ovanstående information, även uppgifter om taxeringsvärde, markareal och lokalyta.

Även om vi är väldigt stolta över att ha gett ut Stockholms Fastighetskalender i bokform i över 160 år så är det enklaste och bästa sättet att ta del av vårt register online via vår tjänst Fastighetskalendern Online.