Ett verktyg för dig som sitter i styrelsen för en Brf

Fastighetskalendern har tidigare enbart varit till för de som vill komma i kontakt med fastighetsägare, men under åren har vi fått förfrågningar från ägare, förvaltare och styrelsemedlemmar om att erbjuda något mer. Vi har lyssnat på alla och kan äntligen informera er om följande nyheter:

Upphandlingar – Våra medlemsbolag förtjänar det bästa. Med strategisk planering inför varje upphandling skapar vi förutsättningar för marknadens bästa upphandlingar för långsiktigt hållbara affärer. På så sätt adderar vi största möjliga värdeutveckling med fokus på fastighetsnära varor och tjänster för våra medlemmar. Upphandlingarna genomförs enligt LOU och medlemmar kan avropa från avtalen direkt utan att göra en egen upphandling. För att vi ska veta vad som ska upphandlas behöver ni fylla i er underhållsplan eller era upphandlingsbehov. Vi genomför upphandlingar när vi har minst 20 fastighetsägare eller bostadsföreningar som efterfrågar samma tjänst. Innan vi annonserar ut en upphandling går vi ut med förfrågan där man anmäler sitt intresse utan kostnad. Missar man att anmäla intresse så kan man även avropa på aktuella avtal mot en kostnad.

Istappstelefonen – ett verktyg som funnits i flera år som nu är automatiserat och GRATIS för alla våra medlemmar och samarbetspartners så länge alla fyller i kontaktuppgifter så att anmälan per automatik skickas till de som är ansvariga. Ni kan välja vem i styrelsen som ska ta emot anmälan samt vilken förvaltare som ska bli informerad. Läs mer om Istappstelefonen här

Vilka har tillgång till er medlemsida?  Alla i styrelsen kan logga in med bankid för att komma åt er profil. Om någon lämnar styrelsen så uppdateras detta per automatik. Vi får önskemål löpande från medlemmar om nya idéer. Fortsätt gärna med det.

Vi har redan jobbat ihop i 160 år och ser inget slut på vårt samarbete.