SFK:s hantering av personuppgifter

SFK tillhandahåller tjänster som innehåller personuppgifter. Ändamålen för hantering av personuppgifter är att tillhandahålla en fastighetssöktjänst där bland annat kontaktinformation till fastighetsägare och dess fastighetsförvaltare finns.

I tjänsten kan även finnas uppgifter om andra kontaktpersoner knutna till fastighetsägaren.

De personuppgifter som SFK hanterar är:

Uppgifterna inhämtas främst genom samarbetsavtal med:

All information som inhämtas har prövats av samarbetspartnern. Insamling sker även genom egen insamling. Den information som hanteras genom egen insamling är offentlig, öppen och publicerad. Det finns också personuppgifter som fastighetsägaren själv har lämnat till oss. Informationen behandlas med laglig grund berättigat intresse.

Kreditupplysningstillstånd

SFK innehar ett kreditupplysningstillstånd. SFK följer därmed gällande rätt och praxis för verksamhet med kreditupplysningstillstånd. Regeringen har lagt fram en proposition om rörande förändrad lagstiftning för kreditupplysningstillstånd med anledning av direktivet. Förslaget anger endast att lagen behöver förändras på så viss att den klargöra att dataskyddsförordningen gäller för det fall inga regler för skydd för personuppgifter finns i KUL.

Praktiskt innebär det inga förändringar för verksamheten. SFK behöver därmed inte heller ändra någon hantering av personuppgifterna i sin kreditupplysningsverksamhet med anledning av direktivet.